Uppskattade odds i poker

Du kan räkna ut pottodds och outs i poker, men till skillnad från dessa finns det också något som på engelska heter implied odds, och eftersom detta handlar om okända odds kan de på svenska kallas  antydda eller uppskattade odds. Detta är odds som kan antyda hur mycket du kan vinna från potten efter att du gjort ditt drag.

Att dessa odds är okända beror förstås på att alla pengar inte är satsade och man inte vet hur stor potten kommer att bli. Vi kan helt enkelt bara uppskatta pottens värde på ett ungefär. Om det, till exempel, skulle ligga två hundra dollar i potten och det krävs en insats på 20 dollar får du alltså 10:1 i pot odds, men det du då också måste ta med i beräkningen är att om du skulle lyckas få en stege eller färg, är frågan om du sedan kan vara med och påverka pottens storlek, och därmed göra kommande pottodds ännu högre. Svaret är att det kan du i många fall vara och detta är en anledning till att uppskattade odds är en mycket viktig del av de beslut du ska ta i spelet.

Så kan du använda uppskattade odds

Om du skulle sitta med ett lägre eller medelhögt klätt par i ett parti No Limit Hold´em är oddset att du får en vinnande hand 7.5:1, alltså ungefär 1/8 gång. Pottoddsteorin säger då att du skulle behöva minst sju andra ”limpers” som synar i floppen för att din hand ska ge vinst. Vinsten med uppskattade odds är dock att om du når ditt mål kommer inte spelet vid bordet att stanna upp. Faktum är att de flesta av de andra spelarna inte är medvetna om att du har nått ditt uppskattade odds, och de kommer därför att fortsätta satsa pengar i potten. Du kan på så sätt få ut kanske 20:1 på dina satsade pengar, eller i vissa fall ännu mer. Det bästa här är att du kan fortsätta spela händer med fel pottodds så länge dina uppskattade odds täcker det negativa kapitalet.

Om det istället för de sju ”limpers” vi tänkte oss i det tidigare angivna exemplet skulle visa sig vara bara fyra, blir dina pottodds 4:1, och detta är lägre än dina outs, eller handodds. Om, å andra sidan, alla dessa fyra spelare synar dig i det fjärde och femte gemensamma kortet, kan istället det kalkylerade pottoddset hamna upp emot 12:1.

Problem kan uppstå

Det finns förstås en hel del problem med att använda uppskattade odds, och dessa problem grundar sig i att oddsen inte är reella, utan egentligen är grundade på helt hypotetiska scenarier. De är beroende av vilka kort dina motspelare sitter med, och även hur villiga de andra spelarna är att syna dig när du väl gjort ditt drag. Detta gör att det är mycket svårt att kalkylera uppskattade odds, eftersom det finns så många osäkra moment att ta hänsyn till. Risken finns att du gör en total felbedömning av de andra spelarna, och då hamnar förstås dina uppskattade odds helt fel.