Short stack strategy – del 2 – Preflopp

”Preflop”, spelet innan floppen

När du får dina två hålkort på hand så ska du alltid ställa dig frågan, ska jag spela med dessa? Och för att kunna svara på den frågan så måste du ha klart för dig i vilken position du sitter i vid bordet! Sitter du i tidig position så kommer du vara tvungen att ha bättre kort än om du sitter i sen position. För att förtydligare vad position är så ska vi ta en närmare titt på detta.

Position

Din position refererar till den plats du sitter i förhållande till dealern och visar när det är din tur att agera. När du sitter vid ett fullt ring game, 10st spelare så delar man in pokerbordet i följande fyra delar:

  • Två sena positioner – dealern och spelaren till höger om denne.
  • Tre mellanpositioner – de tre följande spelarna, moturs från de sena positionerna.
  • Tre tidiga positioner – efterföljande två spelarna.
  • Två blinds positioner – Big blind och smal blind.

För var gång en spelare lämnar bordet försvinner en position. Och den första till att försvinna är den tidiga positionen varefter man tar bort mittpositionen osv… Om spelarantalet blir sju eller mindre vid bordet, så ska du förflytta dig till ett nytt bord. Detta är på grund av att dina händer ökar i värde och du kommer att vara tvungen att spela mer händer än om du sitter vid ett bord med 10 stycken spelare. Likaså rekommenderar vi dig att undvika bord med fler än två stycken andra short-stack spelare.

Starthänder

Okej, åter till frågan ska jag spela med dessa korten? För ge ett så sammanfattande svar som möjligt på den frågan så har vi gjort en starthandstabell till dig nedan. Den kommer att underlätta för dig vad du bör göra i de olika positionerna och hur du ska agera. Tips! Skriv ut starthandstabellen och ha den framför dig när du spelar. Grundläggande regel för din shortstack strategi är att du synar aldrig. Utan antingen höjer eller lägger dig. Du spelar väldigt få händer och bara starka händer beroende på din position. För att få extra bra kontroll på styrkan på dina starthänder kan du använda dig av en pokercalculator.

Förklaring på förkortningarna: 

  • A= Ess
  • K = Kung
  • Q = Dam
  • J = Knekt
  • Siffrorna talar för sig självt.  
Position: Starthand: Dina motståndares agerande: Ditt agerande:
Tidig position JJ – AA, AK Ingen har höjt innan dig. Höj
Mellan position 99 – AA, AK, AQ Ingen har höjt innan dig. Höj
Sen position 77 – AA, AT, AJ, AQ, AK, KQ Ingen har höjt innan dig. Höj
Blinds position 77 – AA, AT, AJ, AQ, AK, KQ Ingen har höjt innan dig. Höj

 

Starthand: Dina motståndares agerande: Ditt agerande:
JJ – AA, AK En motståndare har höjt framför dig. All-in
KK, AA Fler än en motståndare har höjt framför dig. All-in
TT – AA, AK En motståndare har återhöjt bakom dig. All-in

 

Starthand: Dina motståndares agerande: Ditt agerande:
88 – AA, AJ – AK Steal  Gör en re-steal
99 – AA, AJ – AK Om en spelare gör en re-steal efter att du gjort en steal.  All-in

 

Att använda tabellen

Vi tar nu en närmare titt på tabellerna ovan för att inget ska vara oklart. Det är viktigt att du har disciplin att följa och hålla dig till dessa reglerna om du ska lära dig grunden för shortstack strategin. 

Att Höja

När du höjer så utgår du från 4 BigBlind (BB) om ingen gått med i potten före dig. Har en spelare gått med i potten utan att höja (limpat) så lägger du till en Blind, 4+1= 5 BB. Två stycken spelare som limpar innan dig blir 4+2 = 6 BB. Exempel: du spelar NL $0,25/$0,5 och två spelare innan dig har limpat med i potten. Då höjer du med $2 (4x$0,5) + $1 (2x$0,5) = $3.

En motståndare har höjt

Om en eller flera motståndare har höjt innan dig eller om en eller flera har höjt efter dig så går du All-in om du har rätt position och rätt starthand enligt tabell två ovan. Sitter du inte i rätt position eller har rätt starthand så lägger du dig. 

Re-steal

Den tredje och sista tabellen är inte mer komplicerade än dom två första.

Steal sker när du sitter på blinds position och personen innan dig eller före denne spelare försöker stjäla din blinds därför han vet att du sitter i en dålig position (blindsteal). Detta gör han genom att höja innan det är din tur att tala.

Re-steal är när du sitter på blinds position och försvarar din blinds från spelarna innan (från knappen och positionen innan den,  cut-off posision) som försöker sig på att stjäla dina pengar.

Detta var hur du spelar pre-flopp, hur du ska spela floppen tar vi upp i del tre av vår short stack strategy.

Short stack strategy – del 3