Money Management

Här kommer ett av mina viktigaste råd, läs denna artikeln! Money management eller bankrulle hantering, är direkt förknippat med din framgång som pokerspelare.

För att kunna nå framgång i poker måste ditt kapital organiseras och riskerna måste vägas mot en möjlig utdelning.

För att för eller senare så kommer det perioder i ditt spel då du kommer att förlora på grund av statistiska variationer med korten eller/och missbedömer en eller flera situationer.

Begränsa dina förluster med hjälp av Money Management

Då är det viktigt att du kan begränsa din förlust. Så därför är money management ett viktigt begrepp att ha med sig redan fån början i din karriär.

För om du inte är disciplinerad i poker, så kommer du att spela sämre när du förlorar. Det är därför viktigt att du ALLTID kan sluta spela när din förlust vuxit till en viss storlek!

Det första du ska göra är att bestämma hur mycket du ska avsätta till poker. Denna summa kommer sedan att vara ditt pokerkapital (bankrulle). Dessa pengar är avsatta till poker och inget annat. Din bankrulle kommer förstås att variera över tiden, men målsättningen är att den ska stadigt öka ju bättre du blir på poker.

Det viktigaste när det gäller money management inom poker är att du begränsar din ekonomiska risk. Köp därför aldrig in dig för mer än 5% av din bankrulle. Ditt inköp ska räcka till minst 100 gånger Big Blind vid inköp i NL Texas Holde’em (riktlinje för spel med en bigstack strategi).

Ett vanligt nybörjar misstag är att köpa in sig i ett spel där insatserna är för höga. Detta medför tre problem.

Ett, man spelar av psykologiska skäl sämre när man inte känner sig trygg med insatserna. Två, dina ekonomiska variationer blir stora i förhållande till din bankrulle. Tre, högre insatser attraherar normalt skickligare motspelare.

När du väl satt dig ner vid pokerbordet ska du spela strategiskt och taktiskt korrekt som om du hade obegränsade resurser. Men förlorar du dina 5% du bestämt dig för att spela så ska du sluta! Inte en enda hand till ska du spela den kvällen! Capish!

Efterhand som du blir duktigare och din bankrulle växer så kan du ta steget upp, och prova spela på en högre nivå.

Men fortfarande gäller samma finansiella gränser som innan! Bemästrar du inte den nya nivån, ta steget ner igen för att sedan prova på nytt, när tiden är inne för det.