Hur räknar du ut pottodds i poker?

Att spela poker sägs vara ett hasardartat spel som grundar sig på slumpen, men faktum är att du kan  påverka en hel del i spelet genom att göra vissa beräkningar. Du kan räkna ut sannolikheten för att få vissa kort, och du kan också räkna ut pottodds.

Om du ska bli en duktig pokerspelare med största chanserna att vinna på ditt spel, måste du lära dig att kalkylera rätt, för att veta när det är dags att höja ett bud, lägga sig eller syna. Det är när du har lärt dig att beräkna vad som är det lönsammaste draget, som du blir en vinnare i poker, och då kan man ju inte säga att det är slumpen som avgör spelet längre.

Om dina pottodds är bra kan du göra en större förtjänst på ditt spel än om du har ett sämre pottodds.

Om du, till exempel, får 5:1 i pottodds på ett 10:1 drag är dina odds mycket dåliga, men om du får samma pot odds, det vill säga 5:1 på ett drag med 2:1 blir din situation istället mycket god. Spridningen blir stor, och i långa loppet är det här du kan tjäna pengarna. Om du får 5:1 i odds med en pott på femtio dollar och din insats är fem dollar, behöver du bara vinna ett av tio spel för att gå jämnt upp.

Räkna ut outs eller handodds i poker

Att veta vad pottodds är, är förstås alltid bra, men du måste också veta vad dina handodds, eller outs är, och hur du kan räkna ut dem. Detta betyder att du måste kunna räkna ut hur många kort du behöver för att komplettera din hand, och hur stor sannolikheten är för att du ska få dessa kort. Då kan  du också räkna ut oddsen för att du ska få dessa kort, och för chansen att du ska kunna vinna omgången. När du vet det kan du ta de rätta besluten om hur du ska fortsätta spelet för att kunna gå vinnande ur det hela, eller åtminstone minimera dina förluster.

Ett enkelt och snabbt sätt att räkna ut outs i poker är att försöka finna ut hur många kort som finns kvar i leken, multiplicera den summan med två, och sedan lägga till ett. Då får du fram procentsatsen på hur stor chansen är att du ska kunna komplettera din hand med de rätta korten och kunna gå vinnande ur spelet.

Som exempel kan vi ta ett parti där det finns fyra kort kvar i leken som kan ge dig den vinnande handen. Om du då multiplicerar dessa fyra med två, och lägger till ett kommer du alltså att få en procentsats på 9%, som då är det handodds som ligger som grund för uträkningen av dina pottodds.

Positiv EV

Det alla pokerspelare eftersträvar är förstås att uppnå ett positivt EV. Alltså ett beräknat värde som står på plus. När dina odds är så goda att du bara behöver vinna ett spel av kanske tio-tolv stycken för att gå jämnt upp, ger alla övriga vinster ett positivt EV, och du sitter i en riktigt bra sits. Då kan du i stort sett sedan kalkylera hur stora vinster resten av spelkvällen kan komma att ge.