Att spela höga pocketpar

Det är förstås alltid lika härligt att upptäcka att man har höga pocketpar i sina hålkort. Par i Ess, Kungar eller Damer tackar man ju inte nej till, och detta är ju faktiskt den allra bästa hand du kan bli tilldelad före floppen. Självklart är detta kort som kan inbringa mycket pengar, men det gäller förstås att spela sina kort väl. Du kan inte sitta och håva in storkovan bara genom att ha dessa kort på handen. Du måste veta hur du ska spela dem, och för att tjäna de stora pengarna på höga pocketpar under din pokerkarriär, gäller det att träna och lära sig de rätta strategierna. Även om du kan vinna stora pengar på dem, kan dessa kort nämligen också ge stora förluster om du inte spelar rätt.

Det stora misstaget som många gör är att man går in för slowplay i alla situationer.  Även om det kan vara en god idé att spela en stark hand långsamt vid enstaka tillfällen i poker så är det ändå alldeles för tidigt att börja slowplay före floppen. Detta är ett fel som många nybörjare begår, och det ger bara motspelarna ett bättre läge i floppen och kommande drag. När du tilldelas ett högt pocketpar bör du därför höja före floppen istället, i de allra flesta fall. Det har två syften. Dels hjälper det till att tunna ut skaran av motspelare, dels ökar det den pott som du tänker vinna.

Spela AA

Även om AA, KK och QQ alla hamnar i gruppen höga pocketpar så kan det vara en idé att dela upp dem lite, när det blir tal om strategi för spelet. KK och QQ i en grupp, eftersom det med dessa kort finns en viss möjlighet att det dyker upp överkort på floppen, vilket det inte kan göra då du har AA.

Har du AA ska du alltid höja, eller höja en höjning, före floppen. Det är ingen smart strategi att bara syna eller lägga sig med denna hand, eftersom du då helt missar chansen att se till att få mer pengar i potten, med bästa handen. Du ger dessutom svagare händer chansen att slå dig på floppen om du spelar långsamt.

Oroa dig inte över att vissa motspelare kanske lägger sig, och potten inte blir så stor som du önskar, eller tror. Det är naturligtvis bättre att vinna en mindre pott än att förlora en stor. Fortsätt, efter floppen, att hålla spelet flytande genom att satsa och höja. Pressa dina motspelare så att de får ta tuffa beslut. Men, naturligtvis måste du också väga in att det kan finnas någon motspelare som har fått en bättre hand än du i floppen.

KK och QQ

Även med dessa pocketpar ska du satsa och höja före floppen. Det är sällan någon slår en av dessa händer före floppen, så se till att potten växer, och att så många motspelare som möjligt försvinner före floppen. Det sägs att man aldrig ska lägga sig före floppen med KK, och det är nog så sant. Den huvudsakliga uppgiften före floppen, är att försöka minska antalet motspelare till nästa omgång. I floppen finns ju risken att någon kan få en bättre hand än du, och då är det bra om det är få spelare kvar.

 

I floppen måste du sedan ta hänsyn till om det kan finnas överkort eller inte. Om det inte finns överkort ska du spela precis som om du hade AA, eftersom situationen då är ungefär likadan. Finns det däremot överkort kan det vara ett svårt val hur du ska spela. Du kan spela som om du hade bästa handen, och sedan se hur motspelarna agerar. Men, om du ser att det händer mycket, och att potten blir väldigt stor, är det risk att du kommer att förlora, och då kan det vara klokt att lägga sig så småningom.