Archive for april 2014

Att spela medelhöga pocketpar

Pocketpar brukar ju delas in i låga, medelhöga och höga. Vilken av dessa grupper dina kort tillhör har förstås en avgörande roll för hur du bäst spelar dina kort. Man kan säga att pocketparen i denna mellangrupp, som till exempel åttor eller nior, är svårare att spela, eftersom du inte…

Read more

Hur bluffar du i Texas Hold´em?

Att bluffa i poker hör till spelet, men det är lätt att, i synnerhet som nybörjare, bluffa för ofta. Meningen med att bluffa är ju att göra det svårare för motståndarna att förutse ditt spel, och att förstå vad du har på hand. Men, om du bluffar alltför ofta, utan…

Read more